Copyright Neography
logo

Niềm vui không trọn vẹn

Paris đang trong vui vẻ đón pháo hoa thì ở miền Nam, Nice chịu tang thương, dẫu niềm vui không trọn vẹn, dẫu vẫn còn đâu đó những kẻ cuồng tín, nhưng người Pháp nói chung và Paris nói riêng, sẽho ông lùi bước trước hà nhđộng khủng bố hèn nhát

Fluctuat nec mergitur

Published by

Tran Toby

Photographe at Neography

Leave a reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *