Copyright Neography
logo

Tag : tower

14 Juil 2018
07 Août 2016

Eiffel qua ô cửa

Có hai kiểu khoe người yêu trên đời này. Kiểu thứ nhất là kiểu « puplic ». Kiểu này thì chắc ai cũng biết rồi, cứ Fb/Insta mà triển khai thôi. Vừa để ghi lại kỉ niệm, vừa chọc bọn FA tức chơi. Kiểu thứ 2, là tạm gọi là kiểu « du kích ». Tức là không công khai lên mạng xã hội làm gì hết, chia tay mắc công xoá ảnh. Kiểu này thì..bạn sẽ chẳng bao giờ biết họ có người […]